YR ESBLYGIAD DIGIDOL – A YDYCH CHI YN DATBLYGU YR UN MOR GYFLYM?

Cynhadledd Hyfforddiant Undydd  [View in English] [Lawrlwytho Taflen Gyflawn]  

Ar gyfer Rheolwyr Uwch a Gweithwyr Proffesiynol

Ble: Canolfan Gynadledda Tŷ Dysgu, Cefn Coed, Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QQ

Pryd: 18 Ebrill 2016   –   Amser:  9am tan 4pm

Cost:  £120

I Gofrestru:  Trowch https://digitalevolution.eventbrite.co.uk 

Rydym yn byw mewn byd sy’n gynyddol gysylltiedig, gan glicio ychydig fotymau er mwyn troi at ffrindiau, rhwydweithiau proffesiynol, cynnwys, meddalwedd a gwasanaethau y maent yn annychmygol hyd yn hyn.

Mae’r gynhadledd undydd ryngweithiol hon yn cynnig trosolwg a dirnadaeth o’r ffyrdd y mae’r technolegau digidol a rhyngrwyd hyn (gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol) yn esblygu, a sut y mae modd defnyddio’r technolegau hyn mewn ffordd bersonol a phroffesiynol, ac er budd sefydliadol.

Gan roi sylw i themâu allweddol ‘Y We Gymdeithasol’, ‘Datblygiad Proffesiynol Digidol’ ac ‘Enw da Ar-lein’, bydd y gynhadledd ryngweithiol hon yn arddangos sut y mae modd defnyddio technolegau ac offerynnau ar-lein mewn sefyllfaoedd go iawn trwy gyfrwng:

Ymarferion rhyngweithiol | Arddangosiadau yn arddull ‘Dosbarthiadau meistr’ | Gweithgareddau ymarferol | Creu cynnwys

Y We Gymdeithasol – Deall y Tirlun

Cael dirnadaeth o’r ffordd y mae’r rhyngrwyd a thechnolegau ar y we yn esblygu, a sut y mae modd i chi a’ch sefydliad gan budd o blatfformau cyfryngau cymdeithasol, offerynnau rhannu ac awduro aml-gyfrwng, VOIP ac e-ddysgu.

Datblygiad Proffesiynol Digidol – Cynyddu Eich Sgiliau

Deall a datblygu’r defnydd effeithiol o dechnolegau rhyngrwyd cymdeithasol, cydweithredol a chreadigol.

Enw Da Ar-lein – Datblygu a Rheoli Eich Ôl Troed Digidol

Dysgu sut i hyrwyddo a rheoli eich presenoldeb unigol a sefydliadol ar-lein mewn ffordd broffesiynol.

Dysgu am yr Esblygiad Digidol

Creu cynllun gweithredu sefydliadol drafft, gyda strategaethau er mwyn arloesi ac ymgorffori defnydd effeithiol o blatfformau/gwasanaethau ar-lein er budd proffesiynol a sefydliadol.

Rhubarb logo for web alacs_logo_cpd