News

YR ESBLYGIAD DIGIDOL – A YDYCH CHI YN DATBLYGU YR UN MOR GYFLYM?

Cynhadledd Hyfforddiant Undydd  [View in English] [Lawrlwytho Taflen Gyflawn]   Ar gyfer Rheolwyr Uwch a Gweithwyr Proffesiynol Ble: Canolfan Gynadledda Tŷ Dysgu, Cefn Coed, Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QQ Pryd: 18 Ebrill 2016   –   Amser:  9am tan 4pm Cost:  £120 I Gofrestru:  Trowch https://digitalevolution.eventbrite.co.uk  Rydym yn byw mewn byd sy’n gynyddol gysylltiedig, gan glicio ychydig fotymau er mwyn […]

Read more

THE DIGITAL EVOLUTION – ARE YOU KEEPING PACE?

A One-Day Training Conference   [Cymraeg]  [Download Complete Flier]  For Senior Managers and Professionals Where:  Ty Dysgu Conference Centre, Cefn Coed, Nantgarw, Cardiff, CF15 7QQ When:    18th of April 2016 – Time: 9am to 4pm Cost:         £120 Register:   https://digitalevolution.eventbrite.co.uk  We are living in an increasingly connected world with access to […]

Read more